Talakayan 2016 – The Bulacan Gubernatorial and Vice Gubernatorial Forum

“KILALANIN ANG MGA KANDIDATO AT ALAMIN ANG KANILANG PLATAPORMA”- TALAKAYAN 2016 THE GUBERNATORIAL AND VICE- GUBERNATORIAL FORUM   Talakayan 2016 the Bulacan Gubernatorial and Vice- Gubernatorial Forum was a  success, held at the Valencia Hall - Bulacan State University last April 9. The … [Read more...]